บล็อก Free Tour Rome!

บล็อกด้วยเคล็ดลับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรมและวาติกัน


ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 10 ประการที่คุณควรทราบก่อนเยือนนครวาติกัน!

✓  สิ่งที่ต้องทำเมื่อมาถึงกรุงโรม คือการได้มีโอกาสเห็นพระสันตะปาปา หากพระองค์ประทับที่นครวาติกัน พระองค์จะปรากฏพระองค์สองครั้งต่อสัปดาห์ ให้คุณมาที่นครวาติกันในวันพุธ ซึ่งจะเป็นการปรากฏพระองค์แบบทั่วไปต่อสาธารณชน ในวันอาทิตย์ จะมีการให้พรโดยพระสันตะปาปา ซึ่งอาจจะเป็นภายในวิหารเซนต์ ปีเตอร์ หรือ โถงพิธี (ซึ่งจัดเฉพาะในหน้าหนาว)

✓  นครวาติกันเป็นรัฐอิสระที่แยกตัวจากประเทศอิตาลี และมีระบบการรักษาความปลอดภัยสูงเป็นพิเศษ โดยคุณจะต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ดังนั้น ห้ามพกอาวุธมาด้วย (มีด กรรไกรตัดเล็บ กรรไกร หรือของมีคม)

✓  คุณต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อเข้าวาติกันหรือไม่? ไม่ต้อง ขอให้คุณเก็บไว้ในที่ปลอดภัย (เราขอแนะนำให้คุณพกสำเนาหนังสือเดินทางตลอดเวลาที่อยู่ในกรุงโรม) และเนื่องจากนครวาติกัน เป็นอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งหากคุณออกจากแหล่งท่องเที่ยว คุณอาจต้องใช้หนังสือเดินทาง

✓  พกสัมภาระที่ไม่หนัก! คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำกระเป๋าเป้ใบใหญ่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ แต่คุณสามารถฝากที่ทางเข้าได้ฟรี

✓  ตามพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งอาจจะร้อนอบอ้าวระหว่างหน้าร้อน เราแนะนำให้คุณนำน้ำดื่มติดตัวมาด้วย

✓  พิพิธภัณฑ์วาติกันและโบสถ์ Sistine แยกกันบริเวณทางออกจากวิหารเซนต์ปีเตอร์ โดยการเข้าเยี่ยมชมวิหารเซนต์ปีเตอร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

✓  หลายๆท่านสงสัยว่าโบสถ์ Sistine อยู่ที่ไหน ซึ่งหากคุณยืนกลางจัตุรัสหันหน้าเข้าวิหารเซนต์ ปีเตอร์ คุณจะเห็นโบสถ์ตั้งอยู่ทางด้านขวา หากคุณต้องการเยี่ยมชมโบสถ์ Sistine คุณต้องผ่านพิพิธภัณฑ์วาติกันก่อน

✓  จากโบสถ์ Sistine คุณสามารถไปยังวิหารเซนต์ปีเตอร์ได้เลย

✓  คุณสามารถถ่ายรูปได้เกือบทุกที่ภายในพิพิธภัณฑ์วาติกัน ยกเว้นโบสถ์ Sistine (ซึ่งมีลิขสิทธิ์ของโบสถ์) และบางจุดห้ามไม่ให้ถ่ายรูปที่ใช้แฟลช ซึ่งจะมีป้ายแจ้ง (ห้ามใช้แฟลชภาษาอิตาเลียน: senza flash)

✓  แต่งกายให้เหมาะสม มีการกำหนดการแต่งกายเมื่ออยู่ในนครวาติกัน โดยคุณต้องคลุมไหล่และใส่ชุดที่คลุมเข่าก่อนเข้าไป

✓  คุณจะเดินทางไปยังอีกนครรัฐหนึ่ง แต่คุณไม่จำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางติดตัวมาด้วยเนื่องจากคุณจะอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่สาธารณะ: 1. จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ 2.วิหารเซนต์ปีเตอร์ (ทั้งสองแห่งไม่เสียค่าเข้าชม) 3. พิพิธภัณฑ์วาติกัน 4.โบสถ์ Sistine (ต้องเสียค่าเข้าชมสำหรับพิพิธภัณฑ์และวิหาร Sistine)

✓  หากคุณต้องการข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมก่อนเดินทางเข้านครรัฐวาติกัน คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ทางการ: www.vatican.va


ด้านบนของหน้า